Supportavtalvillkor

- Diamond Solutions åtar sig att besöka er sida fyra gånger på vardagar, kontorstid, och en gång helgdagar så långt avtalet löper i mån om möjlighet. Detta för att säkerställa drift i största möjliga utsträckning.

- Fel som upptäckts, med metoden ovan, skall Diamond Solutions hitta orsaken till felet inom rimlig tid på kontorstid. Om åtgärd är möjlig, så åtgärdas det så snabbt som möjligt.

- Diamond Solutions åtar sig även att svara på alla frågor, via email, inom 24 timmar på vardagar.

- Frågor som rör modifiering av hemsidan (t ex, skriva om / lägga till texter, ändra i koden osv.) innefattas inte av supportavtalet utan istället tillämpas timbetalning för varje påbörjad timma.

OBS!!! Om kunden har flera hemsidor så ska det upprättas seperata supportvavtal för varje sida.

Adminavtalvillkor

-Om kunden driver en blogg, en facebook-sida, en webbshop osv. och är i behov av ständiga uppdateringar så kan kunden istället upprätta en adminavtal där Diamond Solutions tar betalt per månad men då tar betydligt mindre per timma.

- Diamond Solutions tar sig friheten att neka uppdateringar från kunden pga poliktiska / religiösa åsikter, olagliga handlingar osv.

- Diamond Solutions tar inte ställning till kommentarer / omdömen utan skriftlig godkännande ifrån kunden.

OBS!!! Om kunden har flera hemsidor så ska det upprättas seperata adminvavtal för varje sida.